Informacje ogólne

Witamy Państwa serdecznie na stronie Naszego sklepu

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tekstem znajdującym się poniżej, który bardzo ułatwi Państwu poruszanie się po witrynie i odnalezienie interesujących Państwa produktów.

 


 

Omówienie kategorii:


  1. Dystrybutory ON - kompletnie wyposażone zbiorniki do magazynowania i dystrybucji ON, które pomogą Państwu ograniczyć wydatki związane z eksploatacją pojazdów.
  2. Oczyszczalnie biologiczne z rozsączem (drenażowe) - zestawy składające się z osadnika gnilnego (zbiornika) oraz systemu rozsączającego (rury perforowane, maty, tunele, itp.). Ściek po wstępnym oczyszczeniu w zbiorniku kierowany jest do systemu rozsączającego, gdzie ulega całkowitemu doczyszczeniu.
  3. Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne (bezdrenażowe) - urządzenia, w których proces oczyszczania zamknięty jest w zbiorniku a na jago wylocie otrzymujemy już produkt oczyszczony, tzw. wodę drugiej klasy czystości, którą można wtórnie wokorzystać do np. podlewania trawnika, mycia maszn rolniczych, itp.
  4. Przepompownie ścieków - wykorzystywane są w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ciśnieniowej i przeznaczone są do transportu ścieków na duże odległości bądź do podnoszenia na wyższy poziom.
  5. Separatory - urządzenia wychwytujące tłuszcze lub substancje ropopochodne z obiektów oraz terenów, w których występuje zagrożenie przedostawia się ich do systemów kanalizacyjnych, deszczowych lub środowiska.
  6. Studzienki wodomierzowe - urządzenia pozwalające na bezpieczny, estetyczny i wygodny sposób instalacji wodomierzy i pomiaru zużycia wody.
  7. Woda deszczowa - w tym katalogu znajda Państwo rozwiązania pozwalające na zagospodarowanie wód opadowych celem wykorzystania ich wtórnie lub odprowadzenia do gruntu.
  8. Zbiorniki bezodpływowe tzw. szamba - zbiorniki pozwalające na bezpieczne magazynowanie nieczystości pochodzących zarówno z gospodarstwa domowego jak również gnojowicy.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt - dane widoczne na pasku po lewej stronie.