SBR (Wsadowy Reaktor Sekwencyjny)

Proces oczyszczania w oczyszczalniach tego typu jest sterowany komputerowo.